FQA ParkGenie Partner App

Nej! Dog betales der et beskedent fee til ParkGenie (Europe), når parkeringspladsen reserveres.

Svar: ParkGenie Appen tager sig af den administrative del af parkeringspladsudlejningen. ParkGenie (Europe) udsteder en kvittering til bruger af ParkGenie Appen, mens betaling for parkeringspladsen håndteres via MobilePay. ParkGenie (Europe) sørger for en månedlige oversigt over parkeringer og du modtager yderligere en årlig opgørelse over indtjening. Indtjeningen for året vil blive oplyst til Skat efter gældende regler.

Svar: Det er ejeren af parkeringspladsen, der bestemmer udlejningsprisen. ParkGenie (Europe) anbefaler dog, at man orienterer sig om den gængse parkeringspris i nærområdet, før man sætter prisen i ParkGenie Appen / ParkGenie.dk.

Svar: Når en parkeringsplads bliver udlejet blive beløbet blokeret på brugerens MobilePay. Når parkeringen afsluttes, overføres beløbet til parkeringspladsejers konto hos ParkGenie (Europe). Udviklingen i indtjeningen kan løbende følges på ParkGenie Appen. ParkGenie (Europe) overfører det optjente beløb på månedens sidste bankdag. Indkomsten bliver oplyst til Skat efter gældende regler.

Svar: Hvis en parkeringsplads ikke er udlejet i timen efter parkeringsudløb giver ParkGenie Appen mulighed for at købe en option på også at benytte den valgte parkeringsplads i den efterfølgende time. Denne stand-by option tilbydes gennem ParkGenie Appen til 25% af parkeringspladsens normale timepris. Hvis brugeren af ParkGenie Appen benytter sig af optionen, skal der betales fuld pris for den ekstra time. Hvis brugeren aflyser stand-by parkeringen, senest 15 minutter før stand-by timen starter, skal der kun betales 25% af prisen. Optionsprisen bliver pålagt når parkeringspladsejer bestiller stand-by optionen. Hvis brugeren vælger, at benytter sig af stand-by optionen bliver de resterende 75% af prisen opkrævet.

Svar: Når en bruger har booket en parkeringsplads vil ParkGenie Appen generere en kvittering, som bevis på, at der er foretaget betaling for parkeringspladsen.Såfremt parkeringspladsudlejer er interesseret i at der foretages parkeringskontrol, har ParkGenie (Europe) indgået et samarbejde med Cityparkering I/S om kontrol af ParkGenies parkeringspladser. For mere information kontakt venligst Parkgenie på info@parkgenie.dk .

Svar: Ganske ligetil. 15 minutter efter endt parkering vil brugeren via ParkGenie Appen blive bedt om at give en tilbagemelding på parkeringsoplevelsen. Her vil brugeren blive bedt om at give en overordnet vurdering og vil derudover have mulighed for skrive en kommentar.

ParkGenie (Europe) er ikke ansvarlig for forsikringsmæssige forhold mellem ParkGenie Appens bruger og parkeringspladsudlejer. ParkGenie (Europe) vil dog altid være behjælpelig med information til myndighed .